Om Global Kunnskap

Klimaendringene utfordrer oss både politisk, moralsk og økonomisk.

Uansett hvilket ståsted vi har – om vi er politikere, bedriftsledere, arbeidstakere, pensjonister, foreldre eller skoleungdom – må vi ta inn over oss at klimatrusselen er den største trussel som vår sivilisasjon står overfor i dag.

Vi må alle gjøre valg om vi vil være en del av problemet eller av løsningen. De store beslutningene må tas politisk. Som enkeltmennesker kan vi påvirke politikerne og vi kan gjøre våre egne miljøvalg i hverdagen.

Norge og andre industriland må i løpet av få år ta steget fra fossil til fornybar energi. For Norge betyr et slikt grønt skifte en stor omstilling for næringslivet. Mange bedrifter som i dag er knyttet til oljerelatert virksomhet, må omstille. Myndighetene må bidra til at den store ekspertisen som er utvikler innenfor oljeteknologi, blir brukt til å skape nye og bærekraftige arbeidsplasser.

Global Kunnskap er en forening som inviterer alle interesserte til arbeid for å spre klimakunnskap med sikte på å øke forståelsen for klimautfordringene og ellers øve politisk påvirkning.

Vi må etterlyse politikere som står frem og er tydelige veivisere mot et grønt skifte.

Voldstad Eiendom AS, Bergensenstiftelsen, Worldview International Foundation, Arena Kompetanse og ASB Consult har støttet virksomheten.