Klimafilm 2017

Årets konkurranse for elever i skolen ble avsluttet med premieutdeling i Oslo 30. mai.

Klimafilm 2017 støttes av Voldstad Eiendom AS og Bergesenstiftelsen

Tema i år var:

Klima – miljø – rettferdighet

Det kom inn omkring 30 bidrag og mange elever laget gode og interessante produksjoner.Noen av filmene finner du nedenfor.

Her er resultatene:

1.premie  «Terras Fabel»         

Juryens Begrunnelse: Gruppa har laget en vakker og tankevekkende fortelling. Det er samtidig en kreativ og helhetlig produksjonen basert på et gjennomarbeidet manuskript. Det er brukt enkle, men tydelige virkemidler. Gruppa stiller spørsmålet om hvordan jordkloden opplever oss mennesker og den måten som vi oppfører oss på. Hvordan behandler vi denne ene kloden som vi har fått til å leve på. Svaret får vi i «Terras Fabel»

Laget av: Marion Christine Reine Løkkevig, Kirkeparken vgs., Oda Therese Waagbø, Glemmen vgs., Iver Alne Bolin,Rygge ungdomsskole, Elisabeth Staib (Halmstad skole)

Terras Fabel from Iver Alne Bolin on Vimeo.

 

  1. premie. “Plastic is not always fantastic”

Juryens Begrunnelse: Gruppa har tatt opp et av de meste aktuelle forurensingsproblemene i vår tid, nemlig den forsøplingen som forårsakes av plast. Gruppa har gjort bruk av bilder og stoff som vi allerede kjenner fra media, men de har stilt dette sammen på en kreativ måte og fremfor alt: De er ytterst tydelige i sin problemstilling. Ingen behøver å være i tvil om hva som menes når gruppa sier «Plastic is not always fantastic»

Laget av: Kristine Hillestad, Amalie Thue, Selma Damengen, Korsa Jeo (Ås vgs.)

 

  1. premie «Hvilken hverdag velger du»

Juryens Begrunnelse: Gruppa har laget en fortelling som setter fokus på ungdoms holdning til klimautfordringene.  Å ta hensyn til klima kan være vanskelig, synes noen. Vi må hele tiden ta kipe valg og det orker vi ikke. Eller, sier andre. Dette er jo ikke vanskelig i det hele tatt. Det er lett å ta klimariktige valg samtidig som vi lever en helt grei hverdag. Og spørsmålet fra gruppa til oss alle sammen er: «Hvilken hverdag velger du?»

Laget av; Silje Malene Kjensli, Martine Kristiansen, David Einan (Sørumsand vgs.)

 

4.premie «Jorda har feber»

Juryens Begrunnelse: Gruppa har valgt å lage en tegnefilm. De har de gjort på en kreativt og faglig solid måte. Vi får en god illustrasjon på hvordan global oppvarming skjer og hvilke effekter det har. Gjennom mange år har vi – spesielt i industrilandene – bidratt til utslipp av klimagasser som har ført til at «Jorda har feber»

Laget av: Stina Norderval Stafseth,Silje Andersen, Didac Nzang Peiro, Nadifto Sabriye (Ås vgs.)

 

5.premie «Nei til dyretesting»

Laget av: Hedda, Christin, Rebekka, Malin (Ås vgs.)

6. premie «Forbruksvalg 2»

Laget av: Loren Ley Vascomez, Lucia Bricamova, Ida Barnholdt, og Arne Tjærnshaug (Ås vgs.)

7.premie «Dyrelivet og klima»

Laget av: Kim Marcus Romano

8.premie «Forbruksvalg 1»

Laget av :Celine Dahl, Pernille Hobøl Røed, Said Buale Kahiye ,(Ås vgs.)

9. premie«Bli mer bevisst på hva dere gjør mot naturen»

Laget av: Tor Borge, Benjamin   Andresen, Henning Larsen Johansen, Alexander Lorentzen (Ås vgs.)

10.premie «Stopp dyremishandling»

Laget av: Celine Lunde Danielsen, Mari Bylterud Sørensen, Pernille Husby, (Ås vgs.)

gk-filmkonkurranse-ferdig

Regler

  • Bidrag kan sendes av en elev eller en gruppe av elever

Dere velger selv hvor dere vil filme, om dere vil gjøre intervjuer, animasjoner, fortelle en historie osv.  Det er ingen krav til hvilket utstyr som blir brukt. Dere kan være med ente du har et profesjonelt kamera eller bruke mobiltelefonen. Bruk gjerne musikk som dere lager selv eller som kan lastes ned gratis.

Påmelding innen 10. mars 2017

Bidrag sendes innen 10. april 2017

Slik gjør du:

  • Lag en Vimeo konto. (Vimeo er gratis)
  • Last inn filmen
  • Legg ved navn på alle som har vært med å lage filmen, hvilken skole og kontaktadresse
  • Send filmen til klimafilm2017@gmail.com
  • Du kan også sende filmen i posten til Global Kunnskap, Møllergt. 28, 0179 Oslo