Filmvisning: Demain/Tomorrow – 19. oktober 2016

bilde1

Diskusjon med Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet, Kari Elisabeth Kaski fra SV og Ola Elvestuen fra Venstre. Ordstyrer: Ingerid Salvesen (Du Verden!)

I samarbeid med Oslo Dokumentarkino.

En forskningsrapport som ble publisert i magasinet Nature i 2012 gir et dystert bilde av tiden vi lever i. Klimaendringer og massiv ødeleggelse av økosystemer peker mot en skremmende utvikling og truer menneskehetens eksistens, ikke i en fjern framtid, men nå, i dette århundret.

En gruppe franske filmskapere leste rapporten og bestemte seg for å gjøre sitt bidrag ved å lage en film. De ville imidlertid ikke lage nok en katastrofefilm om hvor nære vi er apokalypsen og at ingen politikere gjør noe, men ville heller lage en film som forteller om det grønne skiftet som allerede skjer, der mennesker tar i bruk nye metoder og organiserer seg på nye måter for å skape bærekraftige samfunn.

De besøker 11 land rundt på kloden. Det er blitt en oppløftende film, som på tross av det dystre bakteppet gir håp om en bedre framtid.

I debatten før filmen spør vi om det grønne skiftet allerede er i gang og om det skjer nedenfra og opp heller enn gjennom vedtak av politikere? Og hvor langt har vi i Norge kommet?

Hvor høyt og tett må vi bygge i Oslo?

Åpent debattmøte i Eldorado Bokhandel, Torggt. 9, mandag 11. april

Innledere: Viktoria Marie Evensen, Arbeiderpartiet, leder av byutviklingskomiteen i bystyret, Espen Ophaug, fraksjonsleder for Venstre i komiteen