Global kunnskap gir deg muligheten til å bli klimanøytral

Du, din familie, din bedrift eller dine kunder kan bli klimanøytrale ved å kjøpe Mangrovetrær i Klimaprosjekt i Myamar.

Mangrovetrær tar opptil 3-5 ganger så mye C02 som vanlig skog. I tillegg til normalt opptak gjennom fotosyntese lagres CO2 i rotsystemet som gir en større og mer permanent effekt.

Mangrovetrær vokser ganske raskt og er en effektiv buffer for orkaner og store vannmasser. Det redder liv og sikrer landbruksområder fra oversvømmelse. Det store rotsystemer bidrar til å filtrere og rense vann.

Mangrovetrær vokser i saltvann og rotsystemet gir et helt unikt økosystem hvor det er vekstområder for fisk, reker og andre viktige arter.

Mangroveskogen gir mange arbeidsplasser i fattige kystsamfunn ved at folk engasjeres i planting, vedlikehold og fornuftig avvirkning av skog. Dessuten sikres landbruksarealene på en bedre måte.

Thor Heyerdahl Climate Park i Myanmar er på 7 200 mål. Her arbeides med å bygge opp igjen de mangroveskogene som er blitt ødelagt gjennom mange år.

I denne parken kan du kjøpe dine egne mangrovetrær og dermed bidra både til klimaeffekt og til å redusere fattigdom ved å gi mennesker i lokalsamfunnet muligheter til arbeid.

www.mittklima.no kan du enkelt regne ut hvor store utslipp du bidrar til.

Du kan kjøpe en andel som passer for deg, din familie eller for ditt firma.

Et eksempel: 10 trær klimaeffekt 10 tonn CO2            kr 100 pr. tre.             Kjøpesum kr 1 000

Husk at dette blir dine trær.  Bestilling sendes: post@globalkunnskap.no

Som partner i Thor Heyerdahl Climate Park er du alltid velkommen til å besøke prosjektet i Myanmar.