Oppføringer av globalkunnskap

Klimapolitikk

Global Kunnskap mener at det grønne skiftet blir til ved mange små og store tiltak. Vi mener at det er viktig å ha politikere som ser helheten og som stimulerer aktiviteter som trekker utviklingen i riktig retning. Dette er grunnlaget for de politiske initiativene som vi har tatt. «Vi trenger en helhetlig politikk for storskala […]